استانها

اتصال 13 روستای بندرعباس به شبکه ملی اطلاعات

فرماندار بندرعباس از اتصال 13 روستا به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه گذاری 380 میلیارد ریالی خبر داد.

اتصال 13 روستای بندرعباس به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش پرتال اهل البیت از بندرعباس، محمد مرودی فرماندار بندرعباس صبح امروز در این خصوص بیان کرد: حسب دستور و تاکیدات استاندار هرمزگان مبنی بر ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی شهرستان بندرعباس، روستاهای این شهرستان با سرمایه گذاری 380 میلیارد ریالی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. وی افزود: در این اقدام در خرداد ماه امسال در روستاهای آب پیش با 44 خانوار و جمعیت 174 نفر، دل بودنی با 99 خانوار و جمعیت 337 نفر، سید آباد 95 خانوار و جمعیت 335 نفر، مقسم 87 خانوار و جمعیت 310 نفر از توابع بخش تخت، روستاهای سرزه پشت بند 140 خانوار و جمعیت 551 نفر، سرکم با 135 خانوار و 497 نفر، چاه خرگ با 125 خانوار و 467 نفر، سرزه آل مهتریان با 119 خانوار و 444 نفر جمعیت از توابع بخش شمیل و روستاهای فورخورج 164 خانوار و جمعیت 458 نفر، آبشور با 29 خانوار و جمعیت 79 نفر، نامدریالا با 47 خانوار و 145 نفر جمعیت و چوج با 53 خانوار و 188 نفر جمعیت از توابع بخش مرکزی و قلعه قاضی صورت گرفته است. مرودی بیان کرد: در این اقدام که با سرمایه گذاری 380 میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح ملی توسعه زیرساخت های الکترونیکی روستایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد، روستاهای یاد شده به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. پایان پیام/

Leave a Reply