سرویس عکس

بیستمین کاروان پیاده‌روی «بهشت تا بهشت»

همزمان با ایام زیارتی حضرت امام رضا(ع) بیستمین کاروان پیاده‌روی «بهشت تا بهشت» روز گذشته حرکت خود را ازشهر قم به سمت مشهد مقدس آغاز کرده و پس از ۱۸ روز پیاده‌روی به این شهر خواهد رسید.

بیستمین کاروان پیاده‌روی «بهشت تا بهشت»

Leave a Reply