زندگی

خبر خوب| قهرمان‌های ایران هر روز بیش‌تر می‌شوند

هر کسی در این میهن به نوعی برای کشورش سنگ‌تمام می‌گذارد. یکی در میدان نبرد با دشمن، یکی در میدان مسابقات جهانی و یکی با دستان خالی رو به روی تروریست! گویی آن‌ها به دنیا آمده‌اند که دِین‌شان را به این مرز و بوم ادا کنند!

خبر خوب| قهرمان‌های ایران هر روز بیش‌تر می‌شوند

گروه خبر خوب: دقت کردید وقتی به کسی خوبی می‌کنیم چه حس و حال خوبی داریم. احساس سبکی. آزادی و رهایی از دنیا. می‌دانید چرا؟ چون ذات و خمیر مایه انسان پاک است و پاکی و خیر را دوست دارد. احسان، انسان را به خدا نزدیک می‌کند و باعث رها شدن یا آسان شدن سختی‌ها می‌شود و از همه مهم‌تر رحمت بیکران خداوند مهربان را برایمان به ارمغان می‌آورد.  از جمله سخن‌های ناب مولوی در فیه ما فیه هم آمده است:«اگر کسی در حق کسی نیک گوید، در حقیقت آن نیکی به خودش عاید می‌شود. چون به خیر یکی مشغول شد، آن کس محبوب وی شد؛ و چون از او یاد کند، محبوب را یاد آورده باشد و یاد آوردن محبوب گل و گلستان روح است. و چون بد یکی گفت، آن کس در نظر او مبغوض شد؛ چون از او یاد کند، چنان است که مار یا کژدم یا خار و خاشاک در نظر او پیش آمد.  اکنون چون می‌توانی که شب و روز گل و گلستان بینی، چرا در میان خارستان و مارستان می‌گردی؟ همه را دوست دار تا همیشه در گل و گلستان باشی. اولیا که همه را دوست می‌دارند آن را برای غیر نمی‌کنند، برای خود کاری می‌کنند تا مبادا خیالی مکروه و مبغوض در نظر ایشان آید.» پس بدانید‌ ای عزیزان که «هرچه کنید به خود کنید، گر همه نیک و بد کنید»!    سریال عشق کوفی هم در اکران مردمی‌شان از قهرمان این روزهای ما تقدیر کردند.

Leave a Reply