دیگر رسانه ها

خشم اپوزیسیون از ناکامی در پروژه تروریستی اعلام کردن سپاه

کارشناس اینترنشنال در گفت‌وگوی زنده خود با این شبکه در اظهارات وقیحانه‌ای عنوان می‌کند: ایران را آن‌قدر تحریم کنید تا به زانو درآید!

خشم اپوزیسیون از ناکامی در پروژه تروریستی اعلام کردن سپاه

فارس‌پلاس؛  دیگر رسانه‌ها- اپوزیسیون پس از ناکامی در پروژه تروریستی اعلام کردن سپاه، چنان خشمناک شده که طی اظهاراتی یادآور شدند: غرب نمی‌خواهد وارد یک جنگ تمام عیار با ایران شود!  شکست مزدوران اینترنشنال در پروژه‌های ضد ایرانی و همچنین عدم توانایی اپوزیسیون و غرب برای رویارویی با ایران، آنان را به حدی عصبانی کرده که برای اعمال شدیدترین تحریم‌ها و فشارها علیه مردم، دست به دامن اربابان خود شدند!  

Leave a Reply