سیاسی

دولت مجاز به جذب ۲۵ هزار نیروی خدماتی در مدارس شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش را مجاز به جذب و بکارگیری ۲۵ هزار نیروی خدماتی برای مدارس دولتی کردند.

دولت مجاز به جذب ۲۵ هزار نیروی خدماتی در مدارس شد

به گزارش گروه سیاسی پرتال اهل البیت، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 1 و 2 تبصره 20 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بند الحاقی 1 – ‌ در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آن‌ها صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای و ضعیت پایداری مالی در افق پنج ساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل‌های مندرج مصوب را تا مرداد ماه سال 1402 منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور ماه سال 1402 ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود با پیاده‌سازی سازوکار پرداخت به ذینفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید.

عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند برای سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه و همچنین مواد (4)، (41) و (38) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به اجرای این حکم می‌باشد.

بند الحاقی 2 -‌ به دولت اجازه داده می‌شود بیست و پنج هزار نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولتی آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی (مهر ماه سال 1402) جذب و بکارگیری نماید. منابع مورد نیاز از محل ردیف 550000 تأمین می‌گردد.

پایان پیام/

Leave a Reply