استانها

صدور کیفرخواست متهمان پرونده سرقت از بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه کرمانشاه، از صدور کیفرخواست متهمان پرونده سرقت از بیمارستان امام رضا(ع) خبرداد.

صدور کیفرخواست متهمان پرونده سرقت از بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه

به گزارش خبرگزایر فارس از کرمانشاه، کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به ماجرای سرقت سرب های دیوار اتاق رادیوتراپی بیمارستان امام رضا(ع)، اظهار کرد: باتوجه به حساسیت موضوع و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی در کمتر از دوماه به این پرونده رسیدگی شد.  وی به دستگیری سارقین و مالخرای این پرونده اشاره کرد و گفت: همچنین مدیران مرتبط با موضوع در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به دادسرا احضار و برای آنها قرار تامین صادر و منجر به محکومیت تعدادی از آنها شد.  دادستان کرمانشاه با بیان اینکه در این پرونده ۱۵۰۰ قطعه سرب اتاق رادیوتراپی بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه به ارزش پنج میلیارد تومان طی چهار ماه به سرقت رفته، گفت: جمعا برای هشت نفر در این پرونده قرار جلب دادرسی صادر شد.  وی تاکید کرد: در پرونده سرقت از بیمارستان امام رضا برای سه سارق و چهار مالخر حکم و رئیس حراست بدلیل ترک فعل وعدم نظارت منجر به سرقت قرار جلب به دادرسی صادر شد. کرمی خاطرنشان کرد: همچنین برای مدیر بیمارستان، رییس دانشگاه علوم پزشکی حکم تعلیق تعقیب به مدت یکسال صادر شد. رئیس بیمارستان هم منع تعقیب خورد.  وی در ادامه با تاکید براینکه دستگاه قضایی نسبت به جرم و یا ترک فعل مماشات نمی کند، گفت: دستگاه قضایی با اقتدار با هرگونه تخلفی برخورد قانونی خواهد کرد.  مدعی العموم استان در پایان از ورود با اقتدار مسئولین دادسرا و بویژه بازپرس این پرونده تشکر کرد پایان پیام/پ

Leave a Reply