استانها

هوای مشهد همچنان آلوده است

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۱۳ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای مشهد همچنان آلوده است

به گزارش پرتال اهل البیت از مشهد، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۱۳ و کیفیت هوای لحظه ای نیز با عدد ۱۱۴ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه مفتح با قرار گرفتن روی عدد ۱۵۴ در شرایط ناسالم برای همه گزارش شده است. پایان پیام/

Leave a Reply